EnerGép - Energetikai tanúsítvány Debrecen, Mátészalka

Energetika

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a következő esetekben kell elkészíteni az energetikai tanúsítványt:

 

- Új épület építése esetén:


A tervezéskor a felelős tervezőnek már figyelembe kell vennie a szükséges követelményeket. 

A használatbavételi engedélyezési eljárás során mellékelni kell az elkészült épület energetikai tanúsítványát, amelynek teljesíteni kell a szükséges előírásokat.

 

- Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, azaz adásvétel esetén:


E nélkül nem valósulhat meg az adásvétel, hiszen az okiratszerkesztő ügyvédnek a szerződéskötés időpontjában már rögzíteni kell a hiteles energetikai tanúsítvány számát. Tehát legkésőbb a foglaló átadásakor (amennyiben szerződéskötéssel jár) szükséges.

Javaslom, hogy már az értékesítés előtt készíttesse el a tanúsítványt. 

 

- Bérbeadás esetén:

Szintén már a szerződésben fel kell tüntetni a tanúsítvány azonosító számát.

 

Nem kell tanúsítványt készíteni:

- használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

- ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;

- a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén

Továbbá:

 

- az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre. (50 m2-alatti lakásra tehát kell)

- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;

- a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;

- hitéleti célra használt épületre;

- a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;

- műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.


A témával foglalkozó jogszabály:

176/2008. (VI.30.) Korm. rendlet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.


Kapcsolat

Üzemeltető:
EnerGép - Energetika, Épületgépszet

Telefon:
+36/30 522-66-43

E-mail:
info(kukac)energep.hu